Politika privatnosti


  1. Prikupljanje informacija: Prikupljamo samo one informacije koje su nam potrebne za obradu Vaših zahteva i narudžbina, kao što su Vaše ime, adresa, e-pošta i broj telefona. Prikupljamo informacije i o Vašoj aktivnosti na našem sajtu, kao što su podaci o pregledanju i kupovini.
  2. Korišćenje informacija: Vaše informacije koristimo isključivo za obradu Vaših zahteva i narudžbina. Takođe, Vaše informacije možemo koristiti za poboljšanje našeg sajta i usluga koje nudimo.
  3. Otkrivanje informacija: Vaše informacije nećemo otkrivati trećim stranama bez Vašeg izričitog pristanka, osim ako je to zakonom obavezno. Ukoliko je to potrebno, možemo otkriti Vaše informacije isključivo našim zaposlenima, agentima, dobavljačima i drugim partnerima koji su obavezni da poštuju našu politiku privatnosti.
  4. Sigurnost informacija: Vaše informacije čuvamo na sigurnom serveru i štitimo ih od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Ipak, imajte u vidu da nikakva prenosna mreža ili internet stranica nije potpuno sigurna, te stoga ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost Vaših informacija.
  5. Pravo na pristup, ispravku i brisanje informacija: Imate pravo da zatražite pristup, ispravku i brisanje Vaših informacija koje su u našem posedu. Zahtev za pristup, ispravku ili brisanje informacija možete poslati na našu e-poštu.
  6. Izmena politike privatnosti: Mi zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo našu politiku privatnosti. Ukoliko dođe do promena, obavestićemo Vas o tome na našoj internet stranici.

Hvala Vam što ste posetili našu zlataru. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, slobodno nas kontaktirajte putem naše stranice Kontakt.